Prosíme o dodržování mimořádných hygienických předpisů:

Do salonu mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu,
nevykazují příznaky nemoci COVID-19 a nemají teplotu vyšší než 37 stupňů.

V čekárně mohou čekat max. 2 klienti.

Při vstupu do salonu mějte nasazenou ochrannou roušku/respirátor přes ústa a nos. 

Rouška může být sundána jen na pokyn obsluhy, při výkonu služby v křesle a místě k tomu určeném
a po nezbytně dlouhou dobu obsluhy.

V případě použití toalety si důkladně umyjte ruce a následně použijte desinfekční přípravek,
který je v salonu k dispozici.

Dodržujte minimální odstup 2 m od ostatních klientů.

Vstupem do salonu klient vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pokyny a bude se jimi řídit.


Husova 625/E, Čáslav 286 01

tel.: 737 935 299